machinebreuk | Verzekeringshuys.be

Bel ons gerust

059 44 64 34

Maak een afspraak

Meeuwenlaan 39 - Westende Bad

Stuur een e-mail

Persoonlijke aanpak

Wij komen tot bij u langs!

machinebreuk

Machinebreuk verzekering

Door een schadegeval aan een van uw machines kunt u in zware financiële moeilijkheden terechtkomen. Onder bepaalde voorwaarden dekken wij uw elektrische, elektronische en mechanische machines, toestellen en installaties die dienen tot de uitbating, alsook de motoren, tegen onvoorzienbare en plotselinge materiële schade.

een zeer uitgebreide basisdekking

De verzekering machinebreuk dekt de onvoorziene en plotselinge materiële schade veroorzaakt door: 

 • de menselijke factor
  bv.: slechte aansluiting op het netwerk of slecht vastgemaakte bout
 • interne oorzaken
  bv.: door een slecht gemonteerd deel van een machine breken er andere delen van de machine of loopt de machine vast 
 • incidenten die te maken hebben met de uitbating
  bv.: machine slaat door, ontregeling door trillingen 
 • effecten van elektrische stroom
  bv.: kortsluiting  
 • externe oorzaken
  bv.: vallen van een voorwerp of invoeren van een vreemd lichaam 
 • natuurverschijnselen
  bv.: wind, vorst.

een dekking van het vaste materieel bij verplaatsing

​Wij dekken eveneens de verplaatsing van vast bedrijfsmaterieel tot 100 % van het verzekerde bedrag voor het bedrijfsmaterieel, met een maximum van 13.850 euro per schadegeval.  

aanvullende dekkingen

Ten gevolge van een gedekt schadegeval komen wij ook tegemoet in:

 • schade aan voerstukken en funderingen van het verzekerde materieel (andere dan brand- en ontploffingsschade)
 • de kosten om het verzekerde materieel uit het water te halen of om het los te maken
 • de noodzakelijke afbraakkosten om de herstelling of de vervanging van het verzekerde materieel mogelijk te maken, alsook de wederopbouwkosten

De dekking blijft ook verworven voor de schade veroorzaakt aan uw vervangingsmaterieel, van hetzelfde type en met vergelijkbare technische prestaties.

keuzedekkingen (met bijpremie)

de dekking van indirecte verliezen

De indirecte verliezen die u lijdt ten gevolge van een vergoedbaar schadegeval kunnen eveneens gedekt worden. Uw uitgaven, zoals telefoon-, postzegel-, verplaatsingskosten… worden ten laste genomen door een vermeerdering van 10 % van de verschuldigde vergoeding voor dit schadegeval.

de dekking van koopwaar in koelkamers of diepvriezers

U werkt met de koudeketen. Wij dekken het verlies van koopwaar in koelcellen, koelkamers, koelkasten, diepvriezers, kamers onder gecontroleerde atmosfeer, koeltogen en –vitrines en mobiele koelinstallaties. 

de dekking van bijkomende kosten

Tijdens de uitkeringstermijn huurt u materieel dat identiek is aan het beschadigde materieel, werft u tijdelijk personeel aan of moet u overuren uitbetalen die door uw personeel gepresteerd werden. Dankzij deze dekking dekt de verzekering machinebreuk u voor deze bijkomende kosten. Op die manier kunt u uw werk normaal voortzetten.

 

Privacy & Cookies - Webdesign D&D Creation