Ba Familiale | Verzekeringshuys.be

Bel ons gerust

059 44 64 34

Maak een afspraak

Meeuwenlaan 39 - Westende Bad

Stuur een e-mail

Persoonlijke aanpak

Wij komen tot bij u langs!

Ba Familiale

Wat is een familiale verzekering?

De familiale verzekering vergoedt de schade die door een verzekerde tijdens zijn privé-leven aan “een derde” veroorzaakt wordt, op voorwaarde dat zijn aansprakelijkheid betrokken is.

Zoals elke aansprakelijkheidsverzekering beoogt de familiale verzekering het patrimonium van de verzekerde te beschermen tegen de financiële gevolgen (die soms zwaar kunnen zijn) van zijn fouten, nalatigheden, tekortkomingen, …die zijn aansprakelijkheid kunnen doen spelen.

Is deze verzekering voor iedereen?

Aansprakelijkheid doet de verplichting ontstaan om de slachtoffers schadeloos te stellen. Volgens het Burgerlijk Wetboek staat iedereen daartoe met zijn hele vermogen garant. Daarom heeft ook iedereen er belang bij een familiale verzekering af te sluiten.

Want wie kan immers zeggen dat hij of een gezinslid nooit schade zal veroorzaken aan een ander? Iedereen kan wel eens aan de basis liggen van een ongeval.

Voor een kleine jaarlijkse bijdrage kan u uzelf en uw gezinsleden beschermen tegen de nare gevolgen van eender welk misfortuin:

  • een ruit aan diggelen trappen met een bal
  • een wagen beschadigen met de fiets
  • die dure vaas omgooien tijdens het spelen bij de buren
Privacy & Cookies - Webdesign D&D Creation